Projekt EU - CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0022478 Nákup nového elektromobilu

Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „poskytovatel dotace" nebo „MPO") na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 24.6.2020 v rámci Výzvy Výzva V. Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita (dále jen „Výzva") a Prioritní osy 3, rozhodlo dle ust. § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla"), o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Nákup nového elektromobilu ", registrační číslo CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0022478 (dále jen „Projekt"), takto:

1.1. V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK") se poskytuje dotace příjemci:

EXPO DISPLAY SERVICE, s.r.o.

Místo realizace Projektu: Brněnská 404, 664 42 Modřice

Platnost od :12. 5. 2020

Plánované datum ukončení Projektu: 28.6.2021